Мэдээллийн технологийн шалгалтуудын бүртгэл явагдаж байна.

Мэдээллийн технологийн шалгалтуудын бүртгэл явагдаж байна.

 

1. Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)

Шалгалтын төрөл: Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт

Хэнд зориулагдсан: МТ-ийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнууд, Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд

Бэлтгэх сургалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2020.05.25-ыг дуустал

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2020.05.25 – 06.12 хооронд /18:30 – 20:30/

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Онлайн бүртгэл: http://training.itpark.mn/registration/88

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2020.06.12-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2020.06.28

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 327123 дугаараас лавлана уу.

2. Мэдээллийн технологийн практик ур чадварын шалгалт (TOPCIT)

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, БНСУ-ын Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг дэлгэрүүлэх институц (IITP)

Хэнд зориулагдсан: Мэдээллийн технологийн чиглэлээр сурч байгаа оюутан, энэ салбарт ажиллаж байгаа албан хаагч болон програм хангамж хөгжүүлэгчид

Бүртгэлийн хугацаа: 2020.05.22-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://new.itpark.mn/a/544

Шалгалт болох өдөр: 2020.06.08 – 12

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 9515-1531 дугаараас лавлана уу.

68

 3. “Олон улсын компьютерын хэрэглээний гэрчилгээ” олгох шалгалт (ICDL) 

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Шалгалтын төрөл: Компьютерын хэрэглээний “Суурь”, “Дунд”, ”Ахисан” түвшин

Хэнд зориулагдсан: Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд болон их, дээд сургуулийн оюутнууд

Бүртгэлийн хугацаа: 2020.06.20-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: icdl@itpark.mn

Шалгалт болох өдөр: 2020.06 сар

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 8099-1909 дугаараас лавлана уу.

  • 2020-08-27
  • Уншсан:1341

Салбарын байгууллагууд