Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл явагдаж байна

Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл явагдаж байна

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)

Шалгалтын төрөл: Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт

Хэнд зориулагдсан: Мэдээллийн технологийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнууд, Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд

Бэлтгэх сургалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2021.03.29-ыг дуустал

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2021.03.29 – 04.16-ны хооронд /18:30 – 20:30/

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Онлайн бүртгэл: http://training.itpark.mn/register/110

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2021.04.09-ийг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2021.04.25

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 327123 дугаараас лавлана уу.

itpec

  • itpark
  • 2021-03-09
  • Уншсан:1924

Салбарын байгууллагууд