Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл явагдаж байна.

Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл явагдаж байна.

Зорилго: Мэдээлэл технологийн инженерийн шалгалт (МТИШ) нь мэдээллийн технологийн инженерүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, бодит шалгуурыг тогтоох, үнэлэх, МТ-н мэргэжлийн чиглэл бүрт шаардагдах чадварын түвшинг тодорхойлох

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)

Шалгалтын төрөл: Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт

Хэнд зориулагдсан: Мэдээллийн технологийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнууд, Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд

Бэлтгэх сургалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2023.03.01-27

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2023.03.13 –17, 03.27-04.14-ны хооронд /18:30 – 20:30/

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Онлайн бүртгэл: Паспорт шалгалтад бэлтгэх сургалт, Суурь шалгалтад бэлтгэх сургалт

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2023.04.14-ийг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2023.04.30

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 99539790 дугаараас лавлана уу.

334193421_935234807906300_8511723949547265981_n
  • 2023-03-09
  • Уншсан:1030

Салбарын байгууллагууд