МТ-ийн инкубаторын 23 дахь элсэлтээр элсэн орсон компаниуд хагас жилийн ажлаа тайлагналаа.

МТ-ийн инкубаторын 23 дахь элсэлтээр элсэн орсон компаниуд хагас жилийн ажлаа тайлагналаа.

Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын Ерөнхий захирлын 2015 оны 02 сарын 06 өдрийн 023 тоот тушаалаар инкубаторын 23 дахь сонгон шалгаруулалтаар элсэн орсон компаниудын хагас жилийн тайланд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлыг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон зохион байгууллаа.

Тус ажлын хэсгийн 2015 оны 02 сарын 13-ны өдрийн хуралдааны дүгнэлтээр “Мирим Консалтант” ХХК болон “Рок Мастер” ХХК нь 70-аас дээш хувийн амжилт үзүүлсэн тул цаашид мэдээллийн технологийн инкубаторын үйлчилгээг үргэлжлүүлэн авах боломжийг хангалаа.

 

23333

 

  • 2015-02-13
  • Уншсан:4579
  • Tags:

Салбарын байгууллагууд