Японы мэргэшсэн инженерийн холбооны мэргэжилтнүүд МТҮП дээр ирж Инкубаторын компаниудтай туршлага солилцлоо.

Японы мэргэшсэн инженерийн холбооны мэргэжилтнүүд МТҮП дээр ирж Инкубаторын компаниудтай туршлага солилцлоо.

Өнөөдөр буюу 2014.07.10-ны өдөр Японы мэргэшсэн инженерийн холбоо, Японы жижиг дунд үйлдвэрлэлийн нөхөрлөлийн гишүүд Монголын мэргэшсэн инженер зохион бүтээгчдийн танхимын урилгаар Монголын мэдээллийн технологийн үндэсний паркад хүрэлцэн ирж МТҮП-тай танилцан МТ-ийн инкубаторын компаниудтай уулзалт семинар зохион байгуулж  Ацуки Моури болон Такамацү их сургуулийн Проф. Маруяама Шигэфүми нар компьютерийн суурь хавтан үйлдвэрлэх технологи болон Эмбэддэд системийн талаар илтгэл тавьж, санал солилцон туршлага хуваалцаж цаашид хамтран ажиллах талаар ярилцлаа.

Өнөөдөр буюу 2014.07.10-ны өдөр Японы мэргэшсэн инженерийн холбоо, Японы жижиг дунд үйлдвэрлэлийн нөхөрлөлийн гишүүд Монголын мэргэшсэн инженер зохион бүтээгчдийн танхимын урилгаар Монголын мэдээллийн технологийн үндэсний паркад хүрэлцэн ирж МТҮП-тай танилцан МТ-ийн инкубаторын компаниудтай уулзалт семинар зохион байгуулж  Ацуки Моури болон Такамацү их сургуулийн Проф. Маруяама Шигэфүми нар компьютерийн суурь хавтан үйлдвэрлэх технологи болон Эмбэддэд системийн талаар илтгэл тавьж, санал солилцон туршлага хуваалцаж цаашид хамтран ажиллах талаар ярилцлаа.

Салбарын байгууллагууд