Мэдээллийн технологийн инкубатор 100 дахь элсэгчээ угтан авлаа

Мэдээллийн технологийн инкубатор 100 дахь элсэгчээ угтан авлаа

Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын инкубатор үйл ажиллагаагаа явуулаад 12 жилийн нүүрийг үзэж буй бөгөөд эдүгээ 25 дахь удаагийн элсэлтийг зохион байгуулж 260 иргэн сонгон шалгаруулалтанд элсэн орсноос 100 иргэн, ААН инкубаторын үйлчилгээнд хамрагдаж 57 иргэн, ААН инкубаторыг амжилттай төгссөн байна.
Инфографик:

incubator info web banner [1]

Салбарын байгууллагууд